omero

کلم پیچ قرمز اومرو از شرکت بیجو هلند

Omero F۱ Red Cabbage -Bejo Zaden

این رقم بسیار زودرس و ۷۸ روز پس از کاشت قابل برداشت است، میزان تراکم آن در هکتارحدود ۶۰۰۰۰ بوته می باشد ، وزن آن حدود ۱.۵-۲ کیلو و برای فصول گرم قابل کشت است . مقاومت بالائی به فوزاریوم (زردی) دارد

دوشنبه, 30 مهر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :117579

در حال حاضر 35 مهمان آنلاین