کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

این کلم ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است طبق آن نیمه گرد و در حدود ۳-۲.۵ کیلوگرم می باشدو به زردی فوزاریومی مقاوم است

 

bonus

Bonus-1
يكشنبه, 03 تیر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :106730

در حال حاضر 5 مهمان آنلاین