کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

این کلم ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است طبق آن نیمه گرد و در حدود ۳-۲.۵ کیلوگرم می باشدو به زردی فوزاریومی مقاوم است

 

bonus

Bonus-1
جمعه, 26 مرداد 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :111459

در حال حاضر 27 مهمان آنلاین