کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

این کلم ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است طبق آن نیمه گرد و در حدود ۳-۲.۵ کیلوگرم می باشدو به زردی فوزاریومی مقاوم است

 

bonus

Bonus-1
سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 14 مهمان آنلاین