کلم پیچ بونوس شرکت نونگوو

این کلم ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء قابل برداشت است طبق آن نیمه گرد و در حدود ۳-۲.۵ کیلوگرم می باشدو به زردی فوزاریومی مقاوم است

 

bonus

Bonus-1
چهارشنبه, 22 آذر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :92434

در حال حاضر 47 مهمان آنلاین