namibia

هویج هیبرید نامیبیا از شرکت بیجو

Namibia F۱ Carrot- Bejo Zaden

هویجی از گروه نانتس می باشد دارای ریشه سیلندری بلند به طول متوسط ۲۰ سانتی متر و بسیار صاف می باشد. رنگ داخلی آن بسیار خوب با برگهای سالم و قوی و مناسب تازه خوری است در کشت مستقیم ۱۱۵ روز بعد از کاشت قابل برداشت است در آب و هوای گرم نیز رشد بسیار خوبی دارد و حداکثر تراکم برای کشت آن ۱.۷ میلیون بوته در هکتار است

 

 

سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 58 مهمان آنلاین