newhall

هویج هیبرید نیوهال از شرکت بیجو هلند

Newhall F۱ Carrot-Bejo Zaden

هویجی از گروه نانتس می باشد دارای ریشه سیلندری بلند به طول متوسط ۲۱ سانتی متر می باشد. رنگ داخلی آن بسیار خوب با برگهای سالم و قوی و مناسب تازه خوری است در کشت مستقیم ۱۱۸ روز بعد از کاشت قابل برداشت است در آب و هوای گرم نیز رشد بسیار خوبی دارد و حداکثر تراکم برای کشت آن ۱.۷ میلیون بوته در هکتار است

سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 84 مهمان آنلاین