گل کلم گودمن بیجو (Goodman)

 رقمی است متوسط رس، ۸۰ روزه پس از نشاء با طبقی پر کیفیت و حداکثر با تراکم ۳۰ هزار بوته در هکتار

 

 

Goodman
سه شنبه, 29 خرداد 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :106293

در حال حاضر 21 مهمان آنلاین