گل کلم گودمن بیجو (Goodman)

 رقمی است متوسط رس، ۸۰ روزه پس از نشاء با طبقی پر کیفیت و حداکثر با تراکم ۳۰ هزار بوته در هکتار

 

 

Goodman
جمعه, 31 فروردين 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :101747

در حال حاضر 29 مهمان آنلاین