گل کلم گودمن بیجو (Goodman)

 رقمی است متوسط رس، ۸۰ روزه پس از نشاء با طبقی پر کیفیت و حداکثر با تراکم ۳۰ هزار بوته در هکتار

 

 

Goodman
چهارشنبه, 02 اسفند 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :97886

در حال حاضر 68 مهمان آنلاین