گل کلم گودمن بیجو (Goodman)

 رقمی است متوسط رس، ۸۰ روزه پس از نشاء با طبقی پر کیفیت و حداکثر با تراکم ۳۰ هزار بوته در هکتار

 

 

Goodman
دوشنبه, 01 آبان 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :88290

در حال حاضر 76 مهمان آنلاین