گل کلم بیانکا شرکت نونگوو

این رقم ۹۰-۸۵ روز بعد از نشاء قابل برداشت است دارای طبق های شلجمی شکل و یک شکل و کاملا سفید و سفت دارد پر محصول و دارای پوشش برگی خوب رای جلوگیری از تغییر رنگ گل آن (طبق) می باشد و امکان کشت در اقلیمه ای مختلف را دارد 

Bianca-
سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 36 مهمان آنلاین