خیار آبان

 

Abaan enza cucumber

 

 

این رقم مخصوص کشت در تونلهای کوتاه در مناطق جنوبی کشور در فصل پائیز می باشد دارای بوته قوی  بوده و میوه های سیلندری،

کشیده ، دنده دار و به طول ۱۵-۱۷ سانتیمتر و بسیار با کیفیت به رنگ سبز تیره تولید می کند
این رقم متحمل به سفیک پودری، ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی آوندی می باشد


Adham 584-f resize
سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 88 مهمان آنلاین