خیار آصف از شرکت انزا زادن هلند

رقمی بهاره تابستانه، پرگل با رشد بوته متوسط می باشد. دارای میوه های سیلندری به طول ۱۵-۱۷ سانتی متر  قطر ۳.۵ سانتی متر می باشد.

از ویژگیهای خاص این رقم تولید بسیار بالا در هوای گرم می باشد

این رقم مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریم) و متحمل به سفیدک حقیقی و ویروسهای CMV و CVYV و ZYMV و PRSV می باشد


 

Asef
جمعه, 26 مرداد 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :111459

در حال حاضر 22 مهمان آنلاین