فادیا

Fadia enza cucumber

فصل کشت: بهاره – تابستانه

محل کشت: گلخانه های بلند

مشخصات :

طول:  ۲۰-۱۶ سانتيمتر،قطر: ۵/۳ سانتيمتر، رنگ: سبز خوش رنگ،شکل: سيلندری دنده دار، کيفيت: بسيار عالي ،۴-۳ گل در هر بند ،زمان شروع باردهی۴۰ روز بعد از کاشت ،سيستم ريشه قوی

مقاوم به بیماری scab  و حساسیت کم به سفیدک آشکار و موزائیک خیار و زرد شدن رگبرگها( Yellowing vein virus)

fadia-pfadia-p2

 


 

FADIA--a11 resize
يكشنبه, 27 آبان 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :121192

در حال حاضر 54 مهمان آنلاین