new-logo

خیار رقم اینجی از شرکت انزازادن هلند

INCI F1, Enza Zaden

 رقم مخصوص کشت در گلخانه

مخصوص کشتهای پائیزه و بهاره-تابستانه

دارای میوه های سیلندری، دنده دار به طول ۱۸-۱۷ سانتی متر و سبز خوش رنگ

مقاوم به اسکب و متحمل به به بیماریهای ویروس موزائیک خیار ، ویروس زردی رگبرگ خیار و سفیدک حقیقی

inci-1
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 41 مهمان آنلاین