خیار ۲N نادا رویال
رقم هوای باز، جهت مصارف در صنایع تبدیلی
دارای بوته اي قوي
حساسیت کم به بيماريهای قارچی بخصوص سفیدک نهان
در مناطقي كه توليد خيار صنعتي دارند اكثرا كشت مي شود وتا ۵۰ نوبت قابليت برداشت دارد

2n-p

دوشنبه, 30 مهر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :117579

در حال حاضر 8 مهمان آنلاین