rumina-2

خیار خاردار رومینا ( Rumina F۱) شرکت انزازادن

این رقم مخصوص کشت بهاره - تابستانه و پائیزه می باشد. دارای بوته قوی و زودرس است. میوه سیلندری با طول ۱۴-۱۲ سانتی متر و رنگ سبز تیره و میزان خار مناسب است متحمل به CVYV و CMV و Px (سفیدک حقیقی) است

جمعه, 26 مرداد 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :111459

در حال حاضر 25 مهمان آنلاین