rumina-2

خیار خاردار رومینا ( Rumina F۱) شرکت انزازادن

این رقم مخصوص کشت بهاره - تابستانه و پائیزه می باشد. دارای بوته قوی و زودرس است. میوه سیلندری با طول ۱۴-۱۲ سانتی متر و رنگ سبز تیره و میزان خار مناسب است متحمل به CVYV و CMV و Px (سفیدک حقیقی) است

سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 17 مهمان آنلاین