rahf-3

بادمجان قلمی راف (Rahf) انزازادن

رقمی قلمی برای کشتهای گلخانه ای  و فضای باز و دارای بوته قوی و متوسط رس می باشد رنگ میوه سیاه براق و طول میوه حدود ۲۰  تا ۲۵ سانتی متر با تولید عالی است


 

دوشنبه, 30 مهر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :117579

در حال حاضر 53 مهمان آنلاین