کاهو سالادی در تیپ آیس برگ
کاهو سبزی فصل سرد است، زیرا در شدت گرما بولت نموده و یا به تلخی نزدیک می شود.
بذر کاهو نیز به گرما حساسیت دارد و بالای ۲۸ درجه سانتی گراد سبز شدن آن با مشکل روبرو خواهد شدو مزرعه از یکنواختی خارج می شود
علاوه گرما باعث سوختگی نوک برگها شده و یا این پدیده به لحاظ کاهش میزان رطوبت خاک پدید خواهد آمد
برداشت کاهو هم زمان سفت شدن مرکز گیاه خواهد بود و تاخیر در برداشت آن باعث بولت و Tip Burn خواهد شد

يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 63 مهمان آنلاین