وایت وینا ( White Vienna)

 یونی ژن متوسط رس – بوته با شاخ و برگ كوتاه و ريشه گرد – رنگ محصول سبز مايل به سفيد – جهت كشت در فضاي باز .

White-Vienna-1
يكشنبه, 06 خرداد 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :104468

در حال حاضر 29 مهمان آنلاین