وایت وینا ( White Vienna)

 یونی ژن متوسط رس – بوته با شاخ و برگ كوتاه و ريشه گرد – رنگ محصول سبز مايل به سفيد – جهت كشت در فضاي باز .

White-Vienna-1
سه شنبه, 26 تیر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :108773

در حال حاضر 20 مهمان آنلاین