وایت وینا ( White Vienna)

 یونی ژن متوسط رس – بوته با شاخ و برگ كوتاه و ريشه گرد – رنگ محصول سبز مايل به سفيد – جهت كشت در فضاي باز .

White-Vienna-1
پنجشنبه, 27 مهر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :87915

در حال حاضر 61 مهمان آنلاین