وایت وینا ( White Vienna)

 یونی ژن متوسط رس – بوته با شاخ و برگ كوتاه و ريشه گرد – رنگ محصول سبز مايل به سفيد – جهت كشت در فضاي باز .

White-Vienna-1
جمعه, 24 آذر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :92547

در حال حاضر 38 مهمان آنلاین