خربزه روناک از شرکت انزازادن هلند

Rounak F۱ Enza Zaden

 رقمی از گروه گالیاها، دارای میوه های گرد به وزن ۱.۵-۱.۱ کیلوگرم با حفره های کوچک و پوست زرد با تور کامل و گوشت سفید متمایل به سبز و ماندگاری خوب است. بوته آن قوی و با پوشش کامل است  مقاوم به F0,1,۲ و متحمل به Px1,2,3  می باشد rounak-6
جمعه, 23 آذر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :124588

در حال حاضر 34 مهمان آنلاین