خربزه گالیا تریسی شرکت انزازادن

خربزه تریسی از گروه گالیا می باشد این خربزه دارای بوته قوی می باشد و خیلی زودرس و تشکیل میوه آن عالی می باشد. وزن میوه آن بیش از دو کیلو و شکل میوه گرد با رنگ گیری عالی و تور و سفتی مناسب میباشد. در مرحله رسیدگی رنگ پوست به رنگ طلائی براق در می آید و گوشت آن سبز روشن ، شیرین  و حفره میانی کوچک می باشد

Tracey-001
جمعه, 23 آذر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :124588

در حال حاضر 39 مهمان آنلاین