خربزه گالیا تریسی شرکت انزازادن

خربزه تریسی از گروه گالیا می باشد این خربزه دارای بوته قوی می باشد و خیلی زودرس و تشکیل میوه آن عالی می باشد. وزن میوه آن بیش از دو کیلو و شکل میوه گرد با رنگ گیری عالی و تور و سفتی مناسب میباشد. در مرحله رسیدگی رنگ پوست به رنگ طلائی براق در می آید و گوشت آن سبز روشن ، شیرین  و حفره میانی کوچک می باشد

Tracey-001
جمعه, 24 آذر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :92546

در حال حاضر 4 مهمان آنلاین