خربزه مینو ۰۹۵ پی ارگون

 

Minoo ۰۹۵P ergon melon

 

 

 این رقم با بوته ای قوی و پر محصول تولید یکنواختی را با درصد قند بیشتر و میوه یکنواخت خواهد داشت.و در شرایط مساعد تا ۴ میوه در هر بوته تولید می کند


minoo-95

Minoo-1 resize
شنبه, 03 فروردين 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :141020

در حال حاضر 23 مهمان آنلاین