پیاز مینروا از شرکت انزا زادن هلند

Minerva F1, Enza Zaden

رقمي روز كوتاه  و بسیار زودرس با پوست سفيد و غده بزرگ تا قطر ۱۰۰-۹۰ ميلي متر،غده هاي يكنواخت و گرد و سفت كه قابليت نگاهداري آنرا تا حدودي افزايش مي دهد

در اكثر مواقع مقاومتي مناسب نسبت به بيماريهاي برگي نشان داده است. و همچنین بسیار مقاوم به گل کردن (بولت) می باشد


minerva-p

minerva-a
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 81 مهمان آنلاین