Minerva-a resize

پیاز مینروا

رقمي روز كوتاه با پوست سفيد و غده بزرگ تا قطر ۱۰۰-۹۰ ميلي متر،غده هاي يكنواخت و گرد و سفت كه قابليت نگاهداري آنرا تا حدودي افزايش مي دهددر اكثر مواقع مقاومتي مناسب نسبت به بيماريهاي برگي نشان داده است.

minerva-p

چهارشنبه, 02 اسفند 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :97886

در حال حاضر 61 مهمان آنلاین