پیاز ES ۱۳۰۲۲ F۱ارگون

 

رقمی زودرس دارای رنگ پوست زرد رنگ و دارای غده گرد می باشد و مناسب کشت در مناطق روز کوتاه همچون جنوب کشور می باشذ

 

es-13022-p

 

 

21-es13022
دوشنبه, 30 مهر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :117579

در حال حاضر 12 مهمان آنلاین