raddish

تربچه سلستا ( Celesta) انزازادن

رقمی هیبرید با غده های گرد می باشد مناسب کشت در فضای باز و گلخانه می باشد و در هواسی سرد و شرایط رطوبی عملکرد بسیار خوبی دارد. این رقم دارای غده های یکنواخت با رنگ قرمز یکدست می باشد و برگهای آن خیلی دیر سبزینگی خود را از دست می دهند و در نتیجه برای مدت طولانی قابل نگهداری است

پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :114079

در حال حاضر 42 مهمان آنلاین