تربچه بیجو (Rebel) ریبل

مناسب کشت در فصل بهار و پائیز، دارای رشد برگی متوسط با برگهای سبز روشن و غده گرد و قرمز رنگ ومقاوم به تغییرات آب و هوائی

ribbel-001
پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :114079

در حال حاضر 45 مهمان آنلاین