تربچه بیجو (Rebel) ریبل

مناسب کشت در فصل بهار و پائیز، دارای رشد برگی متوسط با برگهای سبز روشن و غده گرد و قرمز رنگ ومقاوم به تغییرات آب و هوائی

ribbel-001
پنجشنبه, 27 مهر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :87915

در حال حاضر 29 مهمان آنلاین