Bikores  resize

چغندر سالادی بیکورز بیجو

 پس از کشت بذر ۱۲۵ روز زمان تا برداشت لازم دارد. شکل چغندر گرد مناسب مصرف تازه خوری و یا صنایع و با خاصیت انباری بالا می باشد. مقاوم

 به بولت و تعداد بوته در هکتار ۸۰۰-۶۰۰ هزار می باشد

يكشنبه, 27 آبان 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :121192

در حال حاضر 29 مهمان آنلاین