Bikores  resize

چغندر سالادی بیکورز بیجو

 پس از کشت بذر ۱۲۵ روز زمان تا برداشت لازم دارد. شکل چغندر گرد مناسب مصرف تازه خوری و یا صنایع و با خاصیت انباری بالا می باشد. مقاوم

 به بولت و تعداد بوته در هکتار ۸۰۰-۶۰۰ هزار می باشد

شنبه, 03 فروردين 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :141020

در حال حاضر 26 مهمان آنلاین