Bikores  resize

چغندر سالادی بیکورز بیجو

 پس از کشت بذر ۱۲۵ روز زمان تا برداشت لازم دارد. شکل چغندر گرد مناسب مصرف تازه خوری و یا صنایع و با خاصیت انباری بالا می باشد. مقاوم

 به بولت و تعداد بوته در هکتار ۸۰۰-۶۰۰ هزار می باشد

چهارشنبه, 03 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :130637

در حال حاضر 25 مهمان آنلاین