کدو
آبیاری کدو باید دقیق باشد ، کمبود رطوبت باعث بد شکلی میوه خواهد شد. تلقیح گلها توسط حشرات انجام می شود. در صورت کامل نشدن تلقیح میوها در روزهای اولیه رشدشان قهوه ای و نابود می شوند. در صورت ممکن د رمحیطهای بسته باید از زنبورهای مخصوص برای تلقیح (Bumble Bees) استفاده شود
برداشت باید روزانه و یا یک روز در میان انجام شود تا کیفیت بالای محصول حاصل آید. در صورت عدم برداشت ، میوه ها سخت و غیر قابل مصرف می شوند و باعث کاهش گلهای ماده خواهند شد.
دمای مناسب در دوره باردهی نه تنها باعث رشد بوته می شود بلکه در رنگ پوست میوه نیز اثر گذار است، و آنرا روشن تر از معمول می نماید، هم چنین باعث شدت نقره ای شدن برگ (Silvering) خواهد شدکه کاهش رطوبت خاک آنرا تشدید خواهد نمود

 

شنبه, 03 فروردين 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :141020

در حال حاضر 73 مهمان آنلاین