کدو نور شرکت انزازادن هلند

Nour F۱ squash- enza zaden

کدو نورمناسب کشت در فصول بهار و تابستان و پائیز است که با زودرسی متوسط دارای رشد و پوشش خوب می باشد و از ویژگیهای این رقم علاوه بر سیلندری بودن میوه رنگ سبز  آن است که با تولید متوازن حتی در شرایط دمائی بالا رنگ آن ثابت است. این رقم متحمل به سفیدک حقیقی(Px)، ویروس موزائیک زرد کدوئیان(ZYMV)، ویروس موزائیک هندوانه (WMV) و ویروس حلقوی پاپایا (PRSV) می باشد.

 

nour
سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 20 مهمان آنلاین