گوجه فرنگی رقم ارژن  شرکت بهتا
رقمی زود تا متوسط رس و شکل میوه آن گرد است میوه درشت در حدود ۱۷۰-۱۵۰ گرم  که با دمگل قابل برداشت برای مصارف تازه خوری است. بریکس آن در حدود ۵ بوده که می تواند جزء ارقام دو منظوره محسوب شود و برای صنایع تبدیلی نیز به مصرف برسد.
يكشنبه, 03 تیر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :106730

در حال حاضر 50 مهمان آنلاین