Sadeen-95

گوجه فرنگی سادین ۹۵

در گروه دترمیننت ها قرار دارد ، میوه گرد با ۱۴۰-۱۳۰ گرم وزن

بسیار خوشرنگ و مناسب کشت زمستانه

و مقاوم به TYLCV و Lt و Va و Vd و F0,۱ و Mo و Mi و Mj

 

پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :114080

در حال حاضر 15 مهمان آنلاین