گوجه فرنگی سادین ۹۶

رقمی دترمینیت وشکل میوه گرد و میوه آن حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ گرم وزن دارد

دارای رنگ قرمز بسیار خوشرنگ و مناسب کشت زمستانه با کمی دیررسی نسبت به سادین ۹۵

و همچنین دارای مقاومتهای مشابه یعنی TYLCVLtVa  Vd  F0,۱  Mo  Mi  Mj


sadeen-96-p

096
دوشنبه, 01 آبان 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :88290

در حال حاضر 50 مهمان آنلاین