جینا از ارگون(Jina)

يكي از ارقام مشهور گوجه فرنگيهاي استاندارد جهت کشت در فضاي باز مي باشد- بسيار پر محصول- وزن ميوه ۱۸۰-۱۷۰ گرم – شکل ميوه گرد و کمي بشقابي  – بوته بسيار قوي با شاخ و برگ پوششي مناسب – در شرايط مناسب آب و هوائي تداوم رشد دارد – حساسيت کم در مقابل بيماريهاي ورتيسليوم و فوزاريوم – فوق العاده بازار پسند – مناسب مصرف تازه خوري – از خاصيت حمل و نقل کافي برخوردار نيست.


jina

شنبه, 03 فروردين 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :141019

در حال حاضر 6 مهمان آنلاین