گوجه فرنگی سوپر A  یونی ژن

رقم هيبريد دو منظوره مي باشد

نسبتا زودرس و ۶۵ روزبعد از نشاء میوه آماده برداشت می شود

وزن ميوه حدود۱۲۰- ۹۰ گرم است

دارای بريكس۵.۳ و PH  ۴.۳ مي باشد

بسيار خوشرنگ

مقاوم  و ASc و N و VFFمي باشد

Super-A-001
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 56 مهمان آنلاین