سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
پنجشنبه, 27 مهر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :87915

در حال حاضر 15 مهمان آنلاین