سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
سه شنبه, 26 تیر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :108773

در حال حاضر 20 مهمان آنلاین