سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
پنجشنبه, 02 فروردين 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :99893

در حال حاضر 70 مهمان آنلاین