سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
چهارشنبه, 03 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :130639

در حال حاضر 33 مهمان آنلاین