سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
يكشنبه, 27 آبان 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :121192

در حال حاضر 20 مهمان آنلاین