سوپر استرین B یونی ژن(Super Strain B)

رقمي است متوسط رس

بوته اي نسبتاً قوي داشته که ميوه را از آفتاب سوختگي حفظ مي نمايد

ميوه بلوکي در وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

Super Strain B resize
شنبه, 03 فروردين 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :141020

در حال حاضر 74 مهمان آنلاین