شلغم پرپل تاپ وایت گلوب  یونی ژن

 

Purple Top White Globe Unigen Turnip

 

متوسط رس – شكل محصول توليدي گرد – بوته با شاخ و برگ كوتاه – رنگ محصول سفيد متمايل به بنفش

 

White-globe-Turnip-001
پنجشنبه, 02 فروردين 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :99893

در حال حاضر 22 مهمان آنلاین