شلغم پرپل تاپ وایت گلوب  یونی ژن

 

Purple Top White Globe Unigen Turnip

 

متوسط رس – شكل محصول توليدي گرد – بوته با شاخ و برگ كوتاه – رنگ محصول سفيد متمايل به بنفش

 

White-globe-Turnip-001
پنجشنبه, 27 مهر 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان :87915

در حال حاضر 12 مهمان آنلاین