خربزه و طالبی

/خربزه و طالبی
خربزه و طالبی2019-11-09T14:25:36+03:30

خربزه و طالبی
برای تولید کمی و کیفی مناسب این محصول به هوای گرم نیاز می باشد،و چون به سرما حساس هستند معمولا از پلاستیک های روشن در روی پشته و مالچ در روی بستر در ابتداء رشد استفاده می شود. در این صورت از تبخیر آب و بالا بردن حرارت خاک در زیر تونل بهره خواهیم برد اگر در منطقه ای پلاستیک را روی کشت تا زمان بارریزی بوته نگاه میدارند، که باید هواکش مناسبی در روی پلاستیک  ایجاد نمود تا حشرات و زنبور بتوانند وارد تونل شده و عمل تلقیح را تسهیل بخشد. در صورت بالا رفتن حرارت از ۳۵-۳۰ درجه سانتی گراد لازم است پلاستیک رور پشته برچیده شود چون برداشت زودهنگام میوه باعث کاهش قند آن شده و در انبار ادامه تولید قند متوقف است باید زمان صحیح برای برداشت انتخاب شود. بهترین زمان برداشت ، میوه با کمترین فشار از بوته جدا می شود ولی توجه کامل به زمان برداشت باعث افزایش ماندگاری (Shelf Life) میوه خواهد شد

×
Show

جدیدترین محصولات