نکات فنی برای گلخانه دارها

/, نکات فنی/نکات فنی برای گلخانه دارها

نکات فنی برای گلخانه دارها

جهت موفقیت در تولید محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای سرفصل موضوعات را جهت آشنائی بیشتر گلخانه داران ذیلاً میاورد:
۱ -اصلاح بستر کشت مهمترین شرط توفیق است، که در حال حاضر کمترین توجهی به آن نمی شود، توصیه بیشتر در این مورد عبارتست از:

اجراء تناوب کشت در واحد های گلخانه ای، زیرا که کشت مستمر یک محصول علاوه بر فقیر نمودن مواد مغذیه خاک باعث تجمع بیمار های خاکزی مانند فوزاریوم – ورتیسیلیوم – نماتد و غیره در آن میشود.
– مصرف کودهای حیوانی به مقدار زیاد و هر ساله باعث افزایش شوری خاک میگردد، کودهای مرغی و یا حیوانی باید حداقل سه ماه قبل از شروع کشت و در زمان شخم زدن خاک بمصرف برسد تا مواد مغذیه درون خود را به زمان کشت آماده بهره برداری ریشه گیاه بنماید. مصرف کودهای حیوانی در زمان کشت فقط میتواند مقداری به ظرفیت نگاهداری رطوبت و با گرما بخشیدن به بستر مفید باشد ، که در زمان کشت، خاک بمقدار لازم و یا حتی بیشتر از دمای مورد نیاز گرما دارد.

– برای جلوگیری از شور شدن خاک و عدم گسترش بیماریهای خاکزی و نماتد ها در آن ، بهترین روش ، مصرف کودهای سبز مانند ماش و ماشک است که بلافاصله بعد از اتمام کشت محصول اصلی ، خاک گلخانه را شخم نموده و بدون احتیاج به استفاده از کود های شیمیایی و غیره ، بذر را دستپاش نموده و با سه یا چهار آبیاری ، گیاه به ارتفاع ۸۰-۶۰ سانتی متری میرسد و تا قبل از ظهور کپسول های میوه ، توسط روتیواتور بخش سبزینه را خرد و در خاک مدفون نمود ، توضیح آنکه از کشت کود تا شخم آن حداکثر ۳ ماه زمان لازم دارد.

By |2019-10-09T14:49:56+03:30جولای 12th, 2019|گلخانه, نکات فنی|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

×
Show

جدیدترین محصولات