کدو

/کدو
کدو2019-12-28T11:24:01+03:30

کدو
آبیاری کدو باید دقیق باشد ، کمبود رطوبت باعث بد شکلی میوه خواهد شد. تلقیح گلها توسط حشرات انجام می شود. در صورت کامل نشدن تلقیح میوها در روزهای اولیه رشدشان قهوه ای و نابود می شوند. در صورت ممکن در محیط های بسته باید از زنبورهای مخصوص برای تلقیح (Bumble Bees) استفاده شود
برداشت باید روزانه و یا یک روز در میان انجام شود تا کیفیت بالای محصول حاصل آید. در صورت عدم برداشت ، میوه ها سخت و غیر قابل مصرف می شوند و باعث کاهش گلهای ماده خواهند شد.
دمای مناسب در دوره باردهی نه تنها باعث رشد بوته می شود بلکه در رنگ پوست میوه نیز اثر گذار است، و آنرا روشن تر از معمول می نماید، هم چنین باعث شدت نقره ای شدن برگ (Silvering) خواهد شد که کاهش رطوبت خاک آنرا تشدید خواهد نمود

 

×
Show

جدیدترین محصولات