درباره ما

/درباره ما
درباره ما2021-12-09T11:34:42+03:30

بِسمِ اللهِ فَالِقُ الحَبِّ وَ النَّوی

به نام خداوند شکافنده دانه و هسته

کشاورزی اساس حیات و رفاه بشر و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. در تاریخ علم اقتصاد هر جامعه ای که توسعه اقتصادی را بر اساس کشاورزی و افزایش در آمد کشاورزی بنا نهاده به قله توسعه دست یافته  و در ردیف پیشرفته ترین و مرفه ترین کشورهای جهان در قرون بیستم و بیست و یکم درآمده است.

بذر اصلاح شده مرغوب از عوامل مهم توفیق در توسعه کشاورزی است به طوری که  به راحتی می توان با تعویض بذر در شرایط مساوی محصول را به دو برابر یا بیشتر افزایش داد در حالیکه  هزینه ی بذر بیش از ۵ درصد تولید نخواهد بود

شرکت بین المللی همکاری های تجارتی و مهندسی ایران بهتا به کمک بهترین کارشناسان کشاورزی و با انجام آزمایشهای تحقیقاتی مستمر در سرتاسر کشور ظرف مدت سی سال گذشته تمام کوشش خود را در راه تدارک بهترین بذرهای اصلاح شده موجود در دنیا از معتبرترین شرکتهای تولید بذر و تقدیم آن به کشاورزان شایسته و زحمت کش ایران صرف نموده و خواهد نمود و افتخار دارد که بسیاری از عملکردها را ظرف این مدت به ۲ تا ۴ برابر افزایش داده است.

شرکت بهتا نمایندگی انحصاری شرکتهای مهم بذری دنیا را در اختیار دارد و همواره کوشش برای معرفی بهترین ارقام تولیدی را وسیله کادر فنی پر تجربه خود در برنامه دارد

تولیدکنندگان طرف قرارداد

×
Show

جدیدترین محصولات