اسفناج ریجن Region Bejo از شرکت بیجو زادن هلند

/, بیجو, شرکت های تولید کننده بذر/اسفناج ریجن Region Bejo از شرکت بیجو زادن هلند
اسفناج ریجن Region Bejo از شرکت بیجو زادن هلند2022-02-17T09:59:52+03:30

Project Description

اسفناج ریجن Region Bejo از شرکت بیجو زادن هلند

Bejo Region Spinach

رقمی بسیار زودرس با رشد خوب و محصول بالا ، که بعد از حدود 37 روز که در فصول مختلف کمی تغییر می کند قابل برداشت است.

دارای برگ های صاف با رنگ سبز تیره می باشد و در مجموع نسبت به رقم ری باوند دارای رشد بیشتری است.

دارای مقاومت بالا در مقابل بیماری سفیدک است.

×
Show

جدیدترین محصولات