بادمجان قلمی راف (Rahf F1) انزازادن

بادمجان قلمی راف (Rahf F1) انزازادن2019-12-04T15:40:26+03:30

Project Description

بادمجان قلمی راف (Rahf F1) انزازادن

رقمی قلمی برای کشتهای گلخانه ای  و فضای باز و دارای بوته قوی و متوسط رس می باشد رنگ میوه سیاه براق و طول میوه حدود ۲۰  تا ۲۵ سانتی متر با تولید عالی است

×
Show

جدیدترین محصولات