تربچه سلستا ( Celesta) انزازادن

تربچه سلستا ( Celesta) انزازادن2019-11-23T11:50:59+03:30

Project Description

تربچه سلستا ( Celesta) انزازادن

رقمی هیبرید با غده های گرد می باشد مناسب کشت در فضای باز و گلخانه می باشد و در هواسی سرد و شرایط رطوبی عملکرد بسیار خوبی دارد. این رقم دارای غده های یکنواخت با رنگ قرمز یکدست می باشد و برگهای آن خیلی دیر سبزینگی خود را از دست می دهند و در نتیجه برای مدت طولانی قابل نگهداری است

×
Show

جدیدترین محصولات