خربزه رقم دکارو از شرکت انزازادن هلند

خربزه رقم دکارو از شرکت انزازادن هلند2019-09-19T18:50:56+04:30

Project Description

خربزه رقم دکارو شرکت انزازادن هلند

Dakaro F۱ Enza zaden

این رقم از گروه آناناس ها می باشد و که از ویژگیهای بارز آن زود رسی بسیار خوب آن می باشد که زود رس ترین رقم در گروه آناناس ها می باشد دارای پوست زرد با تور کامل و گوشت سفید متمایل به کرم می باشد
×
Show

جدیدترین محصولات