خیار خاردار دریا از شرکت انزا زادن هلند

/, خیار, خیار خاردار, خیار خاردار انزا زادن/خیار خاردار دریا از شرکت انزا زادن هلند
خیار خاردار دریا از شرکت انزا زادن هلند2022-07-27T12:32:51+04:30

Project Description

خیار خاردار دریاشرکت انزازادن

Derya enza Pickling cucumber

 

رقمی است مخصوص کشت پائیزه و بهاره تابستانه، دارای رشد متوسط می باشد.

میوه های به طول ۱۲-۱۱ سانتی متر به رنگ سبزه تیره با خارهای کوتاه و یکدست تولید می کند .

مقاوم به Ccu و متحمل به Px,CMV,,CVYV

×
Show

جدیدترین محصولات