خیار خاردار رومینا از شرکت انزازادن

/, خیار, خیار خاردار, خیار خاردار انزا زادن/خیار خاردار رومینا از شرکت انزازادن
خیار خاردار رومینا از شرکت انزازادن2022-07-27T12:23:28+04:30

Project Description

خیار خاردار رومینا ( Rumina F۱) شرکت انزازادن

Romina F1- Enza Zaden

این رقم مخصوص کشت بهاره – تابستانه و پائیزه می باشد.

دارای بوته قوی و زودرس است.

میوه سیلندری با طول ۱۴-۱۲ سانتی متر و رنگ سبز تیره و میزان خار مناسب است

متحمل به CVYV و CMV و Px (سفیدک حقیقی) است

×
Show

جدیدترین محصولات