خیار خاردار سورین از شرکت انزا زادن هلند

خیار خاردار سورین از شرکت انزا زادن هلند2022-07-27T12:18:10+04:30

Project Description

خیار خاردار سورین Severin F1 از شرکت انزا زادن هلند

Severin F1 – Enza Zaden

مشخصات :
خیاری از گروه خیارهای خاردار یا صنعتی
طول میوه 14-12 سانتی متر
قطر میوه 3.5-3 سانتی متر
وزن میوه 150-130 گرم
شکل میوه استوانه ای کامل
رنگ میوه سبز تیره براق و بدون رگه های زرد
وضعیت خارها، برجسته و متراکم
مقاوم نسبت به بیماری Ccu , متحمل نسبت به بیماریهای CMV/CVYV/ZYMV/Px
محصول اصلی بر روی ساقه اصلی تولید می شود و در هر بند 3-1 میوه تولید می کند

×
Show

جدیدترین محصولات