خیار سوپرمینی هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادان هلند

/, خیار, خیار گلخانه ای, خیار گلخانه ای انزا زادن, گلخانه ای/خیار سوپرمینی هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادان هلند
خیار سوپرمینی هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادان هلند2022-07-27T12:10:03+04:30

Project Description

خیار سوپرمینی هیبرید سپاهان Sepahan F1 از شرکت انزا زادن هلند

Sepahan F1 – Enza Zaden

تولید شاخه های فرعی مناسب و باردهی خوب روی شاخه های فرعی
در ساقه اصلی در هر بند دو تا سه گل تولید کرد ولی تولید بار عمده روی شاخه های جانبی می باشد
تولید میوه های به رنگ سبز نسبتا روشن خوشرنگ و شیار مناسب و طول ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر
این رقم با قدرت رشد و تولید شاخه جانبی های رونده و تعداد برگ زیاد، از پوشش برگی خیلی خوبی برخوردار است

×
Show

جدیدترین محصولات