خیار خاردار ملیکا از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی

/, خیار خاردار, خیار خاردار نونگوو, نونگوو بیو کره جنوبی/خیار خاردار ملیکا از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی
خیار خاردار ملیکا از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی2022-07-27T12:19:51+04:30

Project Description

خیار خاردار ملیکا از شرکت نونگوو بیو کره جنوبی

Melika F۱ pickling cucumber, Nongwoo Bio

خیاری صنعتی و خاردار که حدود ۳۵ تا ۴۵ روز با توجه به فصل کاشت قابل برداشت است

دارای بوته قوی و بسیار پر بار با میوه های سنگین به رنگ سبز تیره بسیار خوش رنگ و خارهای برجسته خوب و ماندگار می باشد

متحمل به موزائیک خیار (CMV) و موزائیک هندوانه ( WMV) است

×
Show

جدیدترین محصولات