خیار فضای باز ۲ان از شرکت سمینیس

/, خیار فضای باز, خیار فضای باز سمینیس, سمینیس/خیار فضای باز ۲ان از شرکت سمینیس
خیار فضای باز ۲ان از شرکت سمینیس2019-12-25T10:58:45+03:30

Project Description

خیار ۲N نادا سمینیس

RS ۲N NADA F1,Seminis

رقم هوای باز، جهت مصارف در صنایع تبدیلی
دارای بوته ای قوی
حساسیت کم به بیماریهای قارچی بخصوص سفیدک نهان
در مناطقی که تولید خیار صنعتی دارند اکثرا کشت می شود وتا ۵۰ نوبت قابلیت برداشت دارد

×
Show

جدیدترین محصولات