خیار گلخانه ای آبان از شرکت انزا زادن هلند

/, خیار, خیار گلخانه ای, خیار گلخانه ای انزا زادن/خیار گلخانه ای آبان از شرکت انزا زادن هلند
خیار گلخانه ای آبان از شرکت انزا زادن هلند2022-07-30T14:27:38+04:30

Project Description

خیار گلخانه ای آبان از شرکت انزا زادن هلند

Abban F1-Enza Zaden Cucumber

 

  • این رقم مخصوص کشت در تونلهای کوتاه در مناطق جنوبی کشور در فصل پائیز می باشد
  • دارای بوته قوی  بوده و میوه های سیلندری،کشیده ، دنده دار و به طول ۱۵-۱۷ سانتیمتر و بسیار با کیفیت به رنگ سبز تیره تولید می کند
  • این رقم متحمل به سفیک پودری، ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی آوندی می باشد
×
Show

جدیدترین محصولات