خیار گلخانه ای آصف از شرکت انزا زادن هلند

/, خیار, خیار گلخانه ای, خیار گلخانه ای انزا زادن/خیار گلخانه ای آصف از شرکت انزا زادن هلند
خیار گلخانه ای آصف از شرکت انزا زادن هلند2022-07-30T11:07:34+04:30

Project Description

خیار آصف از شرکت انزا زادن هلند

Asef F1-Enza Zaden

  • رقمی بهاره تابستانه، پرگل با رشد بوته متوسط می باشد.
  • دارای میوه های سیلندری به طول ۱۵-۱۷ سانتی متر  قطر ۳.۵ سانتی متر می باشد.
  • از ویژگیهای خاص این رقم تولید بسیار بالا در هوای گرم می باشد
  • این رقم مقاوم به بیماری قارچی اسکب (کلادوسپوریم) و متحمل به سفیدک حقیقی و ویروسهای CMV و CVYV و ZYMV و PRSV می باشد
×
Show

جدیدترین محصولات