خیار گلخانه ای بارش ۱۴۴۴ از شرکت نانگوو کره جنوبی

/, خیار گلخانه ای, خیار گلخانه ای نونگوو, نونگوو بیو کره جنوبی/خیار گلخانه ای بارش ۱۴۴۴ از شرکت نانگوو کره جنوبی
خیار گلخانه ای بارش ۱۴۴۴ از شرکت نانگوو کره جنوبی2022-07-30T10:55:08+04:30

Project Description

خیار گلخانه ای بارش ۱۴۴۴ شرکت نونگوو بیو کره جنوبی

Baresh ۱۴۴۴ F۱-Nongwoo bio

خیاری از گروه بت آلفا می باشد، دارای میوه سیلندری و یکدست وبسیار سفت با ماندگاری خوب و بسیار پربار و متحمل به سرما می باشد.

طول میوه۱۶ تا ۱۸ سانتی متر و قطر آن ۳.۵ تا ۴ سانتی متر است مناسب کشت های گلخانه ای بویژه فصول پائیز و زمستان مناطقی همچون جیرفت و کهنوج است.

متحمل به بیماریهای CMV و PRSV و Pcu است

×
Show

جدیدترین محصولات