خیار گلخانه ای فادیا از شرکت انزا زادن هلند

/, خیار, خیار گلخانه ای, خیار گلخانه ای انزا زادن/خیار گلخانه ای فادیا از شرکت انزا زادن هلند
خیار گلخانه ای فادیا از شرکت انزا زادن هلند2019-09-19T12:50:19+04:30

Project Description

فادیا

Fadia enza cucumber

فصل کشت: بهاره – تابستانه

محل کشت: گلخانه های بلند

مشخصات :

طول:  ۲۰-۱۶ سانتیمتر،قطر: ۵/۳ سانتیمتر، رنگ: سبز خوش رنگ،شکل: سیلندری دنده دار، کیفیت: بسیار عالی ،۴-۳ گل در هر بند ،زمان شروع باردهی۴۰ روز بعد از کاشت ،سیستم ریشه قوی

مقاوم به بیماری scab  و حساسیت کم به سفیدک آشکار و موزائیک خیار و زرد شدن رگبرگها( Yellowing vein virus)

×
Show

جدیدترین محصولات